Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu § 342 HGB

Authors:
Dutzi, Andreas
Year: 2007
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn, Berlin 2007
Book Title: Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB
back