Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu IAS 35

Authors:
Kiefer, Marcus
Year: 2002
Editor: Baetge, Jörg / Dörner, Dietrich / Kleekämper, Heinz / Wollmert, Peter
Adress: Stuttgart 2002
Book Title: Rechnungslegung nach International Accounting Standards (IAS)
back